Про виконання програми діяльності комунального підприємства «Долина – Інвест » на 2018 рік

Тип документу: . № 1479-45/2018 від 18.12.2018 . Стан: чинний Дата публікації: 18.12.2018

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 18.12.2018. № 1479-45/2018

м. Долина

Про виконання програми діяльності

комунального підприємства

«Долина – Інвест » на 2018 рік

Заслухавши інформацію директора комунального підприємства «Долина – Інвест» Олександра Кізими про виконання програми діяльності комунального підприємства «Долина – Інвест» за 2018 рік, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити звіт про виконання програми діяльності комунального підприємства «Долина – Інвест » на 2018 рік (додається).
 1. Роботу комунального підприємства «Долина – Інвест» по виконанню Програми вважати задовільною.

Міський голова                                                           Володимир Гаразд

Додаток до рішення міської ради

від 18.12.2018. № 1479-45/2018

ЗВІТ

про  виконання Програми діяльності  комунального підприємства

«Долина – Інвест » за 2018 рік

Основною метою діяльності комунального підприємства «Долина – Інвест» в  2018 році  було продовження активної діяльності в стратегічних напрямках,  визначених Статутом підприємства, довгостроковими Програмами міської ради та  Програмою діяльності на 2018 рік .

  У 2018 році перед підприємством були поставлені наступні завдання :

 1. Виконання першого етапу проекту «Співпраця задля підвищення конкурентноспроможності в секторі сільськогосподарського виробництва та диверсифікації структури місцевої економіки Долинського субрегіону”, який підтримується Європейським Союзом  в рамках ініціативи Мери  за Економічне Зростання .
 2. Діяльність направлена на відновлення видобування  соляної ропи.
 3. Діяльність по створенню бальнеологічного центру.
 4. Розробка та просування інвестиційних можливостей міста.
 5. Діяльність направлена по залученню позабюджетних коштів на вирішення соціально-економічних проблем міста та субрегіону.
 6. Додатково, відповідно до рішення міської ради від 27.06.2018. 1257-39/2018  підприємство  отримало  нове завдання, а саме  провадити діяльність направлену на виконання завдань Програми «Посилення  конкурентоспроможності   малого та середнього підприємництва  м. Долина на 2018-2022 роки  в частині організації та проведення серії тренінгів.

Враховуючи той фактор, що виконання першого завдання  програми  фінансується  Європейським Союзом і перед командою Проекту чітко поставлені завдання котрі повинні бути виконані в певний термін, та до 26 числа кожного місяця зданий звіт у центральний офіс Києва. Тому  в своїй діяльності протягом року  колектив підприємства основну увагу приділив виконанню саме цього завдання .

Детальніше розглянемо проведену роботу та отримані результати  по основних завданнях  Програми 2018 року.

 1. Виконання першого етапу проекту :«Співпраця задля підвищення конкурентоспроможності в секторі сільськогосподарського виробництва та диверсифікації структури місцевої економіки Долинського субрегіону який підтримується Європейським Союзом.

У відповідності до  календарного плану проекту, КП «Долина –Інвест» виконала наступні пункти:

 1. Сформована робоча команда проекту.
 2. Проведені ремонтні роботи, закуплено необхідне обладнання та облаштовано ресурсний центр проекту .
 3. Розроблена проектно – кошторисна документація, проведені тендерні процедури та розпочато ремонтні роботи в будівлі розташовані за адресою  Промислова, 5, де в перспективі будуть знаходитися офіси міських комунальних підприємств, службові та  виробничі приміщення.
 4. Проведено більше 20 зустрічей в населених пунктах субрегіону, в результаті яких  сформовані ініціативні групи  партнерів проекту. Для  представників ініціативних груп організовано та проведено навчальні тренінги та семінари. До процесу навчання залучені фахівці  Гадяцького аграрного училища та Львівської дорадчої аграрної служби.   23   учасники   розпочали навчання  по професії « Бджоляр ІІІ розряду» по завершенню якого  вони отримають базову спеціальність і можливість подальшого  підвищення кваліфікації. Оплата за навчання проводилася наступним чином, 80%  здійснюється за кошти  гранту та 20%   оплачено  учасниками навчання. Завершення навчання у лютому 2019 році з врученням Дипломів державного зразку .
 5. Сформовані ініціативні групи по створенню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, на даний момент проводиться робота над установчими документами по створенню 2-х сільськогосподарських  кооперативів :

1-й у сфері ягідництва;

2-й у сфері бджільництва .

 1. Робочою групою проекту взято участь в роботі 6-ти  конференцій та фестивалів, проведені робочі зустрічі  з представниками: Національного лісотехнічного університету, Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Гжицького, Національного наукового центру  «Інститут бджільництва ім. П. І. Прокоповича» – Лабораторії розведення і селекції карпатських бджіл, Центру практичної підготовки  спеціалістів  сільського господарства в Пчела  Волі (Люблін, Польща). В процесі зустрічей закладені основи майбутньої співпраці.
 2. Проведені аерофотозйомки медоносних площ регіону зі складанням картографічного звіту.
 3. Проведено фестиваль “Долина Органік-Фест 2018” у форматі ярмарки сільгосппродукції, виставки та наукової конференції.
 4. Розроблено веб-сайт проекту: http://dolyna.org.ua/.
 5. Регулярно проводиться інформаційне висвітлення заходів проекту.
 1. Діяльність направлена на відновлення видобування  соляної ропи.

 Представники підприємства брали участь в діяльності робочої групи по передачі майна солевиварювального комбінату громаді міста.

 Протягом року проводилися певні роботи   з  відновлення території колишнього солевиварювального комбінату.

 Виконана топографічна зйомка території, підготовлені передпроектні пропозиції.

 Розроблені технічні умови  для переносу газопроводу  середнього тиску.

 Розробляється проект  гідротехнічної споруди  через річку, для облаштування  під’їзної дороги.

 1. Діяльність по створенню бальнеологічного центру.

В зв’язку з відсутністю коштів для виконання завдань по  цьому напрямку діяльність  по створенню  бальнеологічного центру  обмежилася   виконанням кількох заходів, а саме :

– спільно з відділом інвестицій, енергозбереження та муніципального розвитку  міської ради підготовлено та подано чергову заявку на отримання коштів  від Державного Фонду Регіонального розвитку ;

– спільно з  проектом  Європейського Союзу в липні  організовано  ознайомчий візит  групи депутатів в польські міста, які мають розвинуті бальнеологічні комплекси , а саме Рабка-Збруй, та Іновроцлав.

 1. Розробка та просування інвестиційних можливостей міста.

 Протягом року працівники підприємства приймали участь в ряді заходів з презентацією інвестиційних можливостей міста,  а також презентували  під – час робочих поїздок  в Польщу,  Румунію, Канаду .

 1. Форумі AgroVin2018 вересень 2018.
 2. ІІI Міжнародний Форум “Медова осінь на Львівщині 2018. Прикордонні зустрічі»
 3. Конференції високого рівня «Громади за стале зростання» листопад 2018.
 4. Міжнародна спеціалізована виставка  – Fresh Business Expo грудень 2018.
 1. Діяльність направлена по залученню позабюджетних коштів на вирішення соціально-економічних проблем міста та субрегіону.

Протягом  2018 року  представники підприємства спільно з відділом інвестицій міської ради та іншими партнерськими  організаціями в складі  спільних робочих груп прийняли   участь у  багатьох програмах та конкурсах,  під – час яких було підготовлено і подано на розгляд  чотири проекти та дві концепції проектів.

Серед поданих  проектних пропозицій :

  Проект що  фінансується в 2018 році, а саме «Впровадження медичних інформаційних систем для управління закладами медицини області на базі Долинської ЦРЛ (технічне переоснащення інформаційно-комп’ютерних систем з метою впровадження проекту телемедицини)» розроблений  спільно з Долинською ЦРЛ та Долинською РДА. Розмір гранту отриманого з Державного бюджету – 2 000 000 гривень.

Ще 2  проекти стали переможцями конкурсів  та будуть фінансуватися в 2019 році,  а саме :

 1. Проект “ Збільшення виробництва екологічно чистих бджолопродуктів через запровадження сучасних форм кочівлі» поданий на обласний конкурс проектів та програм розвитку органів місцевого самоврядування. Консорціум з реалізації проекту формують Долинська міська рада та комунальне підприємство “Долина-Інвест”.

Загальна вартість проекту 390 000,00 гривень, з яких 290 000 кошти обласного бюджету.

 1. Проект «Підготовка Долинських підприємців до виробництва конкурентоспроможної продукції бджільництва придатної для експорту (маток карпатської породи штучного та природного запліднення)». Загальний бюджет проекту 619 000 гривень, з яких розмір гранту 406 000 гривень.  Розроблено та  подано проект транскордонного співробітництва  Україна-Румунія  « Співпраця для покращення медичного обслуговування в субрегіонах Долини та Байя Спріє» (Cooperation for Improvement the Medical Services in the subregions of Dolyna and Baia Sprie). Вартість дольової участі Долини              246 455,26 EUR (в т.ч. грант – 186 455,26 EUR, 75,65%). Проект знаходиться на стадії розгляду.
 1. Діяльність направлену на виконання завдань Програми «Посилення  конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва м. Долина на 2018-2022 роки»  в частині організації та проведення серії тренінгів.

 На виконання цього завдання КП «Долина-Інвест» залучила Київську школу Анжели Гергель. В рамках цього завдання  проведено 20-ти  годинні курси англійської мови, на яких  15 МСП  підвищили свій рівень англійської .

Проведені тренінгові навчання для бухгалтерів .

Проходить набір МСП для навчального курсу з 5-ти тематичних тренінгів від Державного підприємства «Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».

Отримані результати :

Підсумовуючи всю діяльність по  виконанню завдань Програми можна констатувати наступні результати.

 1. Виконано всі завдання першого етапу реалізації проекту «Співпраця задля підвищення конкурентоспроможності в секторі сільськогосподарського виробництва та диверсифікації структури місцевої економіки Долинського субрегіону».
 2. Наш проект визнано  одним  з кращих в Україні, і має можливість стати показовим для  інших проектів Східного партнерства, за оцінкою керівника проекту «Мери за економічне зростання» (M4EG) пана Пітера Р. Корсбі та координатора проекту в Україні пана Олександра Цепко.
 3. Зібрані техумови  та розпочато проектні роботи по спорудженню Агро-Парку  на земельній ділянці колишнього  солевиварювального комбінату.
 4. На вирішення соціально економічних проблем залучено 2 000 000 гривень з Державного бюджету в 2018 році, та буде залучено 694 000 грн позабюджетних коштів в 2019 році.
 5. Розроблено і подано на Всеукраїнський конкурс проектів регіонального розвитку  одну проектну заявку  по розвитку бальнеології.
 6. Розроблено та подано проект на транскордонний конкурс.
 7. Взято участь в чотирьох заходах з презентації нашого проекту і його інвестиційних можливостей.

Кошти

На виконання Програми в 2018 році було  витрачено 29973,60 грн,  по наступних статтях:

 1. Розшифрування надходжень та видатків за загальним фондом (КПКВ –0107310, КЕКВ -2282) :
Статті видатків Кошторисне призначення Фактичне
використання
%
Заробітна плата з нарахуванням 219600,00 202963,49 92,4
Предмети, матеріали, інвентар
(канцтовари, принтер)
6000,00 4733,00 78,9
Відрядження 20000,00 9029,42 45,2
Оплата послуг, крім комунальних в т.ч.: 52500,00 38007,69 72,4
– оплата інших послуг (виготовлення ЕП, касове обслуговування та інше) 2500,00 1210,00 48,4
– оплата інших  послуг 50000,00 36797,69 73,6
Оплата комунальних послуг 6000,00 0 0
ВСЬОГО 304100,00 254733,60 83,8
 1. Розшифрування надходжень та видатків за загальним фондом (КПКВ –0107610, КЕКВ -2282)
Статті видатків Кошторисне призначення Фактичне
використання
%
3. Оплата послуг крім комунальних :
оплата послуг по організації тренінгів та семінарів в рамках програми підтримки МСП
50000,00 45000,00 90
ВСЬОГО 50000,00 45000,00 90

 Директор КП «Долина –Інвест»                                                 Олександр Кізима