Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року

Тип документу: . № 1392-42/2018 від 08.11.2018 . Стан: чинний Дата публікації: 08.11.2018

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 Від 08.11.2018. № 1392-42/2018

м. Долина

Про виконання міського бюджету

за 9 місяців  2018 року

За 9 місяців поточного року до міського бюджету  надійшло 87 527,9 тис. грн, що становить106,0 відс. до  плану на 9 місяців.

До загального фонду надійшло 82 968,1 тис. грн, або 106,8 відс. до  плану на 9 місяців, до спеціального фонду – 4 559,8 тис. грн, або 92,6 відс. до плану на 9 місяців.

Додатково до загального фонду міського бюджету (без урахування трансфертів)  поступило 5 321,4 тис. грн.

Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 73 875,5 тис. грн, в т.ч. 61 908,9 тис. грн загального фонду та 11 966,6 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:

– утримання апарату управління   – 9233,5 тис. грн    – 14,9 відс.;

– утримання закладів освіти          – 17574,5 тис. грн   – 28,4 відс.;

– проведення благоустрою            – 19884,0 тис. грн   – 32,1 відс.;

– реалізацію місцевих програм     – 5453,6 тис. грн      – 8,8 відс.

В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:

– виплата заробітної плати з нарахуваннями  – 23399,2 тис. грн – 87,3 відс.;

– забезпечення продуктами харчування          – 1069,4 тис. грн – 4,0 відс.;

– оплата за спожиті енергоносії                       – 1493,0 тис. грн – 5,5 відс.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:

 В И Р І Ш И Л А:

  1. Інформацію про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року взяти до уваги.
  1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 87 527,9 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 73 875,5 тис. грн (додаток 2), по джерелах фінансування (додаток 3).
  1. Затвердити протокол постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності від 12.10.2018 № 50.

Міський голова                                                                     Володимир Гаразд

Додаток 1 до рішення міської ради

      від 08.11.2018. № 1392-42/2018

 Д О Х О Д И

                                                                                                                                                                            грн

Код Найменування доходів Уточнений
пан на рік
План на 9 місяців Факт
за 9 місяців
% викон.
1 2 3 4 5 6
Загальний фонд
10000000 Податкові надходження 75693700 58212700 64160471 110,2
11000000 Податок на доходи, податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 10000 5000 1284 25,7
11020200 Податок на прибуток підприємств ком. власності 10000 5000 1284
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 15
13030700 Рентна плата за користування надрами для видобування нафти 3200000 2240000 1983485 88,5
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування газу 850000 603000 575485 95,4
14020000 Акцизний податок з виробленого в Україні пального 1580000 1205000 1236287 102,6
14030000 Акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального 6060000 4588000 4892584 106,6
14040000 Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3550000 2537500 2457159 96,8
18000000 Місцеві податки 60443700 47034200 53014172 112,7
18010000 Податок на майно 47930000 37157500 41778727 112,4
18030000 Туристичний збір 10000 8000 10229 127,8
18050000 Єдиний податок 12503700 9868700 11225216 113,7
20000000 Неподаткові надходження 3531000 2828500 3028983 107,0
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 84000 68000 55179 81,1
21010300 Частина прибутку комунальних підприємств 2000 1000 1350
21080000 Інші надходження 82000 67000 53829 80,3
22000000 Адміністративні збори та платежі 3420000 2744500 2938889 107,0
22010000 Плата за надання  адмінпослуг 3055000 2470000 2645136 107,0
22080000 Орендна плата за користування майном комунальної власності 320000 243000 258011 106,2
22090000 Державне мито 45000 31500 35742 113,4
24060000 Інші надходження 27000 16000 34915 218,2
31000000 Кошти від реалізації безхозного майна 5103
41000000 Офіційні трансферти від органів державного управління 21536200 16605517 15773551 94,9
Всього (без урах. трансф.) ) 79224700 61041200 67194557 110,0
Всього дох. заг. фонду 100760900 77646717 82968108 106,8
1 2 3 4 5 6
                                                                   Спеціальний фонд
10000000 Податкові надходження 220000 167500 235478 140,6
19010000 Екологічний податок 220000 167500 235478 140,6
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства
25010000 Плата за послуги в т.ч.
батьківська плата,
уч. у конк. перевіз.)
1186100
1186100
889575
889575
786884
784164
2720
88,5
25020000 Інші джерела власн. надход.
в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки ДНЗ
3900
3900
3900
3900
5350
5350
137,2
30000000 Доходи від операцій з капіталом 200000 200000 745
31000000 Надходження від продажу основного капіталу (майна) 100000 100000 745
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 100000 100000
41053900 Інші  субвенції з місцевих бюджетів (облбюджет-генплан) 290000 290000 290000 100
42020000 Гранти (дарунки) від Євросоюзу 3220400 3220400 3220400 100
50110000 Цільові фонди 200000 150000 21000 14
Всього( без врахування трансфертів) 1810000 1410975 1049457 74,3
Всього дох. спец. фонду 5320400 4921375 4559857 92,6
Разом доходів (без урахування трансфертів) 81034700 62452175 68244014 109,3
Разом доходів 106081300 82568092 87527965 106,0

Начальник фінансового відділу                                               Надія Попович

Додаток 2 до рішення міської ради

від 08.11.2018. № 1392-42/2018

В И Д А Т К И

                                                                                                                                                                            грн

К Ф К Назва одержувача Уточненийплан
на рік
План на 9 місяців Факт. за 9 місяців %
вик.
1 2 3 4 5 6
Загальний фонд
0150 Органи місцевого самоврядування 14527407 12292047 9233468 75,1
0180 Інша діяльність в сфері державного управління, в т.ч.
ППРОМС
Програма електронного врядування
1679200
 
1529200
150000
1307500
 
157500
150000
912329
 
793793
118536
69,8
1010 Дошкільні заклади 20153390 15974002 14290980 89,5
1020 Школа-сад 4838810 3666495 3283517
1162 Інші програми та заходи в сфері освіти 95000 95000 83570 87,9
3242 Соціальний захист 400000 362600 240556 66,3
4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва в т.ч.
Музей
МДО
2399200
 
1672000
727200
1727350
 
1181950
545400
1435400
 
890000
545400
83,0
5061 Фізична культура та спорт в т.ч.
КЗ ЦКСТ
Асоціація «Футбольний клуб «-«Нафтовик-Долина»
2706000
1871000
835000
 
2267100
1432100
835000
2181500
1346500
835000
96,2
6030 Організація благоустрою 28184000 21334000 19884000 93,2
6090 Інша діяльність в сфері ЖКГ, УКМ 1340000 1028450 907500 88,2
7350 Розроблення схем  планування та забудови територій (генплан) 50000 50000
7370 Реалізація інших заходів соц.-екон. розвитку територій, в т.ч.
Кошти депутатського фонду
КПАПБ «Арка»
КП «Долина-Інвест»
МБО»Благодійний фонд Долини»
КЗ ЦКСТ
Громадськ. бюджет,КП«Комунгосп»
ГО “Дружня лапа”
1385900
 
83000
200000
304100
410000
100000
168800
120000
1132800
 
58000
150200
228200
307600
100000
168800
120000
840859
 
5609
150200
169150
307100

168800
40000
74,2
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг 14675000 10925000 8095000 74,0
7640 Заходи з енергозбереження 50000 25000
8600 Обслуговування місцевого боргу 50000 50000 5287 10,5
8700 Резервний фонд 100000 100000
9750 Субвенція на спів фінансування інвестиційних проектів, ЦРЛ 280000
 
280000
 
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету, в т.ч.
поточний ремонт дороги
компенсація пільгового проїзду
райвідділ культури
райвідділ освіти
департамент освіти ОДА (туризм)
1425000
 
800000
450000
15000
140000
20000
1312500
 
800000
337500
15000
140000
20000
415000
 

300000
15000
100000
31,6
1 2 3 4 5 6
9800 Субвенція Держбюджету, РВ ГУМВС 200000 100000 100000 100
Разом видатків загального фонду 94538907 74029844 61908966 83,6
Спеціальний фонд
0150 Апарат міської ради 70000 70000 31776 45,4
0180 Інша діяльність в сфері держу правління (Електронне вряд.) 130000 130000
1010 ДНЗ в т.ч.
02
03
07
1154963
1038878
11085
105000
895243
779158
11085
105000
713443
678416
11085
23942
79,7
1020 НВК в т.ч.
02
07
180440
160440
20000
140330
120330
20000
120311
113311
7000
85,7
5061 Проведення фізкультурно-масових заходів, КП «УКМ» (придбання
татамі для Джиу-джитсу)
40000 40000 40000 100
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, КП «УКМ» 3700000 3100000 3100000 100
6030 Організація благоустрою, КП «Комунгосп» 3335020 2895020 1486500 51,3
6090 Інша діяльність в сфері ЖКГ, КП «УКМ»(кап.рем. об’єктів ком. власності, ін. соц. об’єктів) 2668000 1870000 1600000 85,5
7130 Здійснення заходів із землеустрою (встановлення межі міста) 350000 350000
7330 Будівництво інших об’єктів соц. та виробничої інфраструктури, в т.ч.
будівництво футбольного поля із шт. покриттям, вул. Чорновола, 6;
будівництво каналіз. колектора по вул. Івасюка
1670000
 
 
660000
 
1010000
1670000
 
 
660000
 
1010000
237300
 
 

 
237300
14,2
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (генплан міста) 390000 390000 184904 47,4
7363 Виконання інвестиційних проектів (дитячі майданчики) 250000 75000
7370 Реалізація інших заходів щодо соц.-екон.розвитку, в т.ч.
міська рада
КП «Комунгосп»
КП «УКМ»
КП «Арка»
КЗ «Долинський МЦ КСТ»
КП «Долина-Інвест»
Громадський бюджет, ГО «Релігійна громада Андрія Первозванного»
8226939
 
2497500
31200
3052839
20000
805000
1720400
100000
7143939
 
1597500
31200
2869839
20000
805000
1720400
100000
3858394
 
238815
31200
2752839
19000
211000
505540
100000
54,0
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг 315000 315000 315000 100
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів,в т.ч. КП «Комунгосп»
КЗ «ЦКСТ»
419462
 
219462
200000
369462
 
219462
150000
1 2 3 4 5 6
8312 Утилізація відходів, КП «Комунгосп» 308941 256441 198941 77,6
9750 Субвенція рай бюджету на спів фінансування інвестиційних проектів (ЦРЛ) 220000 220000
9770 Субвенція рай бюджету на реалізацію заходів громадського бюджету (СШ №7) 30000 30000 30000 100
9800 Субвенція державному бюджету на викон. Програм соц.-екон. розвитку регіонів (поліція) 50000 50000 50000 100
Разом видатків спец. фонду 23886425 20010435 11966569 59,8
Всього видатків 114980332 94040279 73875535 78,6

Начальник фінансового відділу                                                 Надія Попович

Додаток 3 до рішення міської ради

від 08.11.2018. № 1392-42/2018

Джерела фінансування міського бюджету за 9 місяців 2018 р.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (грн)

Найменування Код функції Загальний фонд Спеціальний фонд Всього
затверджено затверджено з урахуванням змін виконано за 9 місяців  2018 року затвер-джено затверджено з урахуванням змін виконано за 9 місяців 2018 року затверджено з урахуванням змін виконано за 9 місяців
2018 року
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Фінансування бюджету за типом кредитора
Внутрішнє фінансування 200000 -17191200,00 -10100000,00 17191200,00 10100000,00
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету 208000 -17191200,00 -10100000,00 17191200,00 10100000,000
Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) 208400 -17191200,00 -10100000,00 17191200,00 10100000,00
Разом коштів, отриманих за типом кредитора
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання
Фінансування за борговими операціями 400000 -219500,00 -210804,43 -219500,00 -210804,43
Погашення 402000 -219500,00 -210804,43 -219500,00 -210804,43
Зовнішні зобов’язання 402200 -219500,00 -210804,43 -219500,00 -210804,43
Середньострокові зобов’язання 402202 -219500,00 -210804,43 -219500,00 -210804,43
Інші розрахунки 602300
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету 602303
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 602400 -17191200,00 -10100000,00 17191200,00 10100000,00 -219500,00 -210804,43-
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 603000
Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання -17191200,00 -10100000,00 17191200,00 10100000,00 -219500,00 -210804,43

Начальник фінансового відділу                                                                                                                                Надія Попович