Про виконання міського бюджету за 2018 рік

Тип документу: . № 1559-49/2019 від 07.03.2019. Стан: чинний Дата публікації: 12.03.2019

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 
Від 07.03.2019. № 1559-49/2019
м. Долина
Про виконання міського бюджету за 2018 рік
 
За 2018 рік до міського бюджету  надійшло 120 460,7 тис. грн, що становить 107,7 відс. до річного плану.
До загального фонду надійшло 112 501,8 тис. грн, або 105,6 відс. до  плану на 2018 рік, до спеціального фонду – 7 958,8 тис. грн, або 148,4 відс. до плану на 2018 рік.
За звітний період до:
– загального фонду міського бюджету додатково поступило 6008,7 тис. грн;
– спеціального фонду  міського бюджету додатково поступило 2596,3 тис. грн.
Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 112 614,4 тис. грн, в т.ч. 90 240,8 тис. грн загального фонду та 22 373,6 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:
– утримання апарату управління  – 14 434,7 тис. грн    – 15,9 відс.;
– утримання закладів освіти          – 25 779,4 тис. грн   – 28,5 відс.;
– проведення благоустрою            – 28 100,7 тис. грн   – 31,1 відс.;
– реалізацію місцевих програм     – 7 274,1 тис. грн     – 8,0 відс.
В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:
– виплата заробітної плати з нарахуваннями  – 34 711,8 тис. грн – 86,3 відс.;
– забезпечення продуктами харчування          – 1 488,7 тис. грн – 3,7 відс.;
– оплата за спожиті енергоносії                       – 2 587,9 тис. грн – 6,4 відс.
 
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:

В И Р І Ш И Л А:

  1. Інформацію про виконання міського бюджету за 2018 рік взяти до уваги.
  1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік по доходах загального та спеціального фондів в сумі 120 460,7 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 112 614,4 тис. грн (додаток 2), по джерелах фінансування (додаток 3).

Міський голова                                                                    Володимир Гаразд
 
 

Додаток 1 до рішення міської ради

      Від 07.03.2019. № 1559-49/2019

 

Д О Х О Д И

                                                                                                                                                                            (грн)

Код Найменування доходів Уточнений план
на рік
Факт
за рік
% викон.
1 2 3 4 5
10000000 Податкові надходження 80821400 86621046 107,2
11000000 Податок на доходи, податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 2000 1283 64,2
13010200 Рентна плата за використання лісових ресурсів 522
14020000 Акцизний податок з виробленого в Україні пального 1580000 1623643 102,8
14030000 Акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального 6590000 6621247 100,5
14040000 Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3300000 3281561 99,4
18000000 Місцеві податки 65749400 71376634 108,6
18010000 Податок на майно
в т.ч. плата за землю
52002700
48856700
56288859
52197970
108,2
106,8
18030000 Туристичний збір 10000 20299 202,9
18050000 Єдиний податок 13736700 15067474 109,7
20000000 Неподаткові надходження 3531000 3809140 107,8
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 63000 69594 110,5
21010300 Частина прибутку комунальних підприємств 2000 1350 67,5
21080000 Інші надходження 61000 68245 111,9
22000000 Адміністративні збори та платежі 3441000 3700296 107,5
22010300 Адмінзбір за реєстр. осіб підпр. 50590
22012500 Плата за надання інших адмінпослуг 2806000 2922685 104,1
22012600 Адмінзбір за державну реєстрацію речових прав 250000 309624 123,8
22012900 Плата за скорочення термінів 20000 35050 175,2
22080400 Орендна плата за користування майном комунальної власності 320000 325100 101,6
22090000 Державне мито 45000 57246 127,2
24060300 Інші надходження 27000 38923 144,1
31010200 Кошти від реалізації безхозного майна 5940
41051000 Освітня субвенція 2706703 2706702 99,9
41052300 Субвенція з держбюджету на здійснення заходів соц.-екон. розвитку окремих територій 599000 563975 94,2
1 2 3 4 5
41053900 Офіційні трансферти від органів державного управління (райбюджет) 18835000 18795000 99,8
Всього (без урах. трансф.) 84352400 90436126 107,2
Всього дох. заг. фонду 106493103 112501803 105,6
10000000 Податкові надходження 260000 320129 123,1
19010000 Екологічний податок 260000 320129 123,1
20000000 Неподаткові надходження 1192150 1139065 95,5
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства  про охорону навк. природного середовища 105
25010000 Плата за послуги в т.ч.
батьківська плата,
участь у конкурсі перевізників)
1186100
1186100
1132910
1130008
2902
95,5
25020000 Інші джерела власн. надход.
в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки ДНЗ
6050 6050 100,0
30000000 Доходи від операцій з капіталом 200000 1270295 635,1
31000000 Надходження від продажу основного капіталу (майна) 100000 1270295 1270,3
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 100000
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (облбюджет –генплан) 290000 290000 100
42000000 Офіційні трансферти від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій (грант ЄЕС) 3220400 3220400 100
50110000 Цільові фонди 200000 1718977 859,5
Всього( без врахування трансфертів) 1852150 4448466 240,1
Всього дох. спец. фонду 5362550 7958866 148,4
Разом доходів (без урахування трансфертів) 86204550 94884592 110,0
Разом доходів 111855653 120460669 107,7

Начальник фінансового відділу                                                              Надія Попович
 
 

Додаток 2 до рішення міської ради

      від 07.03.2019. № 1559-49/2019

 

В И Д А Т К И

(грн)

КФК Назва одержувача Уточнений план
на рік
Факт.
за рік
%
вик.
1 2 3 4 5
Загальний фонд
0150 Органи місцевого самоврядування 14742407 14434736 98,0
0180 Інша діяльність в сфері державного управління, в т.ч.
ПРОМІС
програма електронного врядування
1679200
 
1529200
150000
1080877
 
961878
118999
64,3
1010 Дошкільні заклади 21999390 20941135 95,2
1020 Школа-сад 5011013 4838301 96,5
1162 Інші програми та заходи в сфері освіти 95000 83570 87,9
3242 Інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення 530000 514056 96,9
4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва , в т.ч.
Музей
МДО
2399200
 
1672000
727200
2148916
 
1432166
716750
89,6
5061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення та проведення фіз. масових заходів серед населення, в т.ч.
КЗ ЦКСТ
ФК Нафтовик-Долина
2691000
 
 
 
1856000
835000
2627889
 
 
 
1792889
835000
97,6
6030 Організація благоустрою населених пунктів 28570700 28100681 98,3
6090 Інша діяльність в сфері ЖКГ 2343000 2108188 89,9
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) Генплан 50000
7370 Реалізація інших заходів щодо соц.-економ. розвитку територій, в т.ч.
міська рада ( фонд міського голови )
КП «Комунгосп»
МБО «Благодійний фонд Долини»
КЗ ЦКСТ
КП «Долина-Інвест»
АПБ Арка
ГО «Дружня лапа»
1332900
 
30000
168800
410000
100000
304100
200000
120000
1042397
 
23389
159047
323860
20712
252526
161077
101786
78,2
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 13640000 11201444 82,1
7610 Сприяння розвитку малого та середнього підприємства 50000 45000 90,0
1 2 3 4 5
8600 Обслуговування місцевого боргу 20000 5269 26,3
8700 Резервний фонд 100000
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету, в т.ч.
Райбюджет:
компенсація пільгового проїзду
відділ освіти
відділ культури
районна центральна лікарня
Обласний бюджет, в т.ч.
поточний ремонт дороги
департамент освіти ОДА (туризм)
1710000
 
890000
450000
145000
15000
280000
820000
800000
20000
838396
 
818396
450000
75000
15000
278396
20000

20000
49,0
 
91,9
 
 
 
 
2,4
 
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соц.-економ. розвитку, в т.ч. Програма міграційної  служби
Програма пожежної безпеки в місті
230000
 
 
30000
200000
230000
 
 
30000
200000
100
Разом видатків загального фонду 97193810 90240855 92,8
Спеціальний фонд
0150 Органи місцевого самоврядування 70000 59099 84,4
0180 Інша діяльність в сфері державного управління ( програма електр.врядув.) 108000 7678 7,1
1010 ДНЗ в т.ч.
02
03
07
1157763
993878
13885
150000
1072050
931054
13885
127111
92,6
1020 НВК в т.ч.
02
07
217440
165440
52000
185171
134531
50640
85,2
5061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров» населення та проведення фіз. масових заходів серед населення, УКМ (Джиу Джитсу) 40000 40000 100
6011 Експлуатація та технічне обслуговування  житлового фонду 4730000 4367387 92,3
6030 Організація благоустрою населених пунктів 5732320 5289136 92,3
6090 Інша діяльність в сфері ЖКГ 2868000 2849162 99,3
7130 Здійснення заходів із землеустрою 350000
7330 Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, в т.ч. Міська рада
КП «Комунгосп»
342700
 
 
80000
262700
192698
 
 
7605
185093
56,2
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) Генплан 390000 389999 100
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соц.-економ. розвитку окремих територій, в т.ч. КП «Комунгосп»
КП «УКМ»
599000
 
 
400000
199000
563975
 
 
364975
199000
94,1
1 2 3 4 5
7370 Реалізація інших заходів щодо соц.-економ. розвитку територій, в т.ч.
Міська рада
КП «Комунгосп»
КЗ ЦКСТ
КП «Долина-Інвест»
КП «УКМ»
КП АПБ АРКА
РГ Св.Ап.Андія Первозванного
8460239
 
2497500
249500
820000
1720400
3052839
20000
100000
6151046
 
1583978
75601
574421
832689
2965357
19000
100000
72,7
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 345000 342441 99,2
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, в т.ч.
КЗ ЦКСТ
КП «Комунгосп»
419462
 
200000
219462
199921
 
199921
47,7
8312 Утилізація відходів 348941 283871 81,3
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету, в т.ч., рай бюджету для
ЦРЛ
Відділ освіти
Відділ культури
360000
 
220000
40000
100000
329955
 
219998
9960
99997
91,6
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соц.-економ. розвитку 50000 50000 100
Разом видатків спец. фонду 26588865 22373589 84,1
Всього видатків 123782675 112614444 90,9

Начальник фінансового відділу                                                         Надія Попович
 

Додаток 3 до рішення міської  ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                від 07.03.2019. №  1559-49/2019

 

Звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік      

                                                                                              (грн)

Найменування Код функції Загальний фонд Спеціальний фонд Всього
затверджено  затверджено з урахуванням змін виконано за 2018 рік затверджено  затверджено
 з урахуванням змін
виконано  за  2018 рік затверджено з урахуванням змін виконано  за  2018 рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Фінансування бюджету за типом кредитора
Внутрішнє фінансування 200000 -20268500,00 -16837794,15 20268500,00 16837794,15
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету 208000 -20268500,00 -16837794,15 20268500,00 16837794,15
Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) 208400 -20268500,00 -16837794,15 20268500,00 16837794,15
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання
Фінансування за борговими операціями 400000 -219500,00 -210804,43 -219500,00 -210804,43
Погашення 402000 -219500,00 -210804,43 -219500,00 -210804,43
Зовнішні зобов’язання 402200 -219500,00 -210804,43 -219500,00 -210804,43
Довгострокові зобов’язання 402201
Середньострокові зобов’язання 402202 -219500,00 -210804,43 -219500,00 -210804,43
Інші розрахунки 602300
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету 602303
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 602400 -20268500,00 -16837794,15 20268500,00 16837794,15 -219500,00 -210804,43
Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання -20268500,00 -16837794,15 20268500,00 16837794,15 -219500,00 -210804,43

 
Начальник фінансового відділу                                                                                                                                Надія Попович