Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2018. № 1486-45/2018 «Про міський бюджет на 2019 рік»

Тип документу: . № 1612-50/2019 від 18.04.2019. Стан: чинний Дата публікації: 23.04.2019

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 Від 18.04.2019. № 1612-50/2019

м. Долина

 Про внесення змін до рішення міської ради

від 18.12.2018. № 1486-45/2018

«Про міський бюджет на 2019 рік»

Керуючись  п.1 ст.52 та п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішень районної ради від 20.12.2018 р. №697-34/2018 «Про районний бюджет на 2019 рік», від 28.02.2019 №722-35/2019«Про внесення змін до рішення районної ради від 20.12.2018 р. «Про районний бюджет на 2019 рік»», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести наступні зміни до рішення міської ради від 18.12.2018. № 1486-45/2018 «Про міський бюджет на 2019 рік» із змінами від 24.01.2019 №1495-47/2019 та від 07.03.2019 № 1560-49/2019.

1.1. Внести зміни в план надходжень доходів  міського бюджету на 2019 рік згідно з додатком 1.

1.2. Внести зміни в додаток 2 «Фінансування міського бюджету на 2019 рік» згідно з додатком 2.

1.3. Внести зміни до видаткової частини загального і спеціального фондів міського бюджету згідно з додатком 3.

1.4. Внести зміни в додаток 4 “Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 р.” згідно з додатком 4.

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності (Р.Михнич).

Міський голова                                                                              Володимир Гаразд

                                                                                                      Додаток 1 до рішення міської ради

                                                                                                                                                      від 18.04.2019. № 1612-50/2019

 

ДОХОДИ

 міського бюджету на 2019 рік

(грн)

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
затверджено зміни, що вносяться уточнений план затвердже-но у тому числі бюджет розвитку зміни, що вносяться уточнений план
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Податкові надходження 82512500,0 82152500,0 82152500,0 360000,0 360000,0
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 2000,00 2000,00 2000,00
13030000 Рентна плата за користування надрами 3500000,0 3500000,0 3500000,0
13030700 Рентна плата за користування надрами для видобування нафти 2700000,0 2700000,0 2700000,0
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу
 
800000,0 800000,0 800000,0
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 11500000,0 11500000,0 11500000,0
14021900 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів- пальне
 
1500000,0 1500000,0 1500000,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14031900 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів-пальне 6500000,0 6500000,0 6500000,0
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. 3500000,0 3500000,0 3500000,0
18000000 Місцеві податки і збори 67150500,0 67150500,0 67150500,0
18010000 Податок на  майно 52939000,0 52939000,0 52939000,0
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянк юр.ос. вл. жит. нер. 7000,0 7000,0 7000,0
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянки фіз.ос. вл.жит. нер 250000,0 250000,0 250000,0
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянки фіз.ос. вл.неж. нер. 950000,0 950000,0 950000,0
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від зем. ділянки юр.ос. вл. неж. нер. 2600000,0 2600000,0 2600000,0
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 2000000,0 2000000,0 2000000,0
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 45000000,0 45000000,0 45000000,0
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 60000,0 60000,0 60000,0
18010900 Орендна плата з фізичних осіб
 
 
2000000,0 2000000,0   2000000,0
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18011000 Транспортний податок фіз. ос. 2000,0 2000,0 2000,0
18011100 Транспортний податок юр.ос. 70000,0 70000,0 70000,0
18030000 Туристичний збір 11500,0 11500,0 11500,0
18030100 Туристичний збір сплачений юридичними особами 1500,0 1500,0 1500,0
18030200 Туристичний збір сплачений фізичними особами 10000,0 10000,0 10000,0
18050000 Єдиний податок 14200000,0 14200000,0 14200000,0
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 2200000,0 2200000,0 2200000,0
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 12000000,0 12000000,0 12000000,0
19010000 Екологічний податок 360000,0 360000,0 360000,0
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 350000,0 350000,0 350000,0
19010200 «-« від скидів у водні об’єкти 7000,0 7000,0 7000,0
19010300 «-« у відведені місця 3000,0 3000,0 3000,0
20000000 Неподаткові надходження 3566500,0 3566500,0 3566500,0 1618000,0 1618000,0
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 61500,0 61500,0 61500,0
21010300 Частина прибутку ком. підп. 1500,0 1500,0 1500,0    
21081100 Адмінштрафи та інші санкції 60000,0 60000,0 60000,0
22000000 Адміністративні збори та платежі 3470000,0 3470000,0 3470000,0
22010300 Адмінзбір за проведення держреєст. юр., фіз.осіб-підп.
 
 
40000,0 40000,0 40000,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22012500 Плата за надання інших адмінпослуг 2820000,0 2820000,0 2820000,0
22012600 Адмінзбір за дер реєстрацію речових прав на нерух. май 250000,0 250000,0 250000,0
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг 20000,0 20000,0 20000,0
22080400 Орендна плата за користування майном ком. власності 320000,0 320000,0 320000,0
22090000 Державне мито 20000,0 20000,0 20000,0
22090100 Держ. мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів 20000,0 20000,0 20000,0
24000000 Інші неподаткові надходження 35000,0 35000,0 35000,0
24060000 Інші надходження 35000,0 35000,0 35000,0
25000000 Власні надходження бюджетних установ 1618000,0 1618000,0
25010000 Власні надходження бюджетних установ 1618000,0 1618000,0
30000000 Доходи від операцій з капіталом 600000,0 600000,0 600000,0
31030000 Надходження від відчуження майна 500000,0 500000,0 500000,0
33010100 Надходження від продажу земельних ділянок до розмежування 100000,0 100000,0 100000,0
50000000 Цільові фонди 1000000,0 200000,0 800000,0 1000000,0
50110000 Цільовий фонд, утворений міською радою
 
 
1000000,0 200000,0 800000,0 1000000,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійсн. видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 2920500,0 2920500,0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету:
– субвенція районного бюджету на фінансування видатків дошкільної освіти);
– субвенція обласного бюджету на виконання програми «Збільшення виробництва екологічно чистих бджолепродуктів через запров. Сучасних форм кочівлі»;
– субвенція рай бюджету на капітальний ремонт дороги по вул. Технічній
18890000,0
 
18500000,0
 
 
 
290000,0
 
 
 
 
 
 
100000,0
 
 
18500000,0
 
18500000,0
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
18500000,0
 
18500000,0
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
390000,0
 

 
 
 
290000,0
 
 
 
 
 
 
100000,0
390000,0
 

 
 
 
290000,0
 
 
 
 
 
 
100000,0
 
 
41052300 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соц.-економ. розвитку окремих територ.:
– на кап. ремонт водопроводу по вул.. Обліски;
– на кап. ремонт покрівлі НВК №2 по вул. Івасюка,14
2000000,0
 
 
 
 
 
1000000,0
 
1000000,0
2000000,0
 
 
 
 
 
1000000,0
 
1000000,0
2000000,0
 
 
 
 
 
1000000,0
 
1000000,0

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
  Всього доходів без урахування трансфертів 88497000,0 85719000,0 85719000,0 2778000,0 600000,0 800000,0 3578000,0
  Усього доходів 113107500,0 107139500,0 2000000,0 109139500,0 2778000,0 600000,0 1190000,0 3968000,0

Начальник фінансового відділу                                                                                                                        Надія Попович

        Додаток 2 до рішення міської ради

                                                                                                                                                      від 18.04.2019. № 1612-50/2019

Фінансування міського бюджету на 2019 р.

(грн)

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд  
затверджено з урахуванням змін уточнений план затверджено з урахуванням змін зміни , що вносяться уточнений план затверджено з урахуванням змін зміни , що вносяться уточнений план
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
  Фінансування бюджету за типом кредитора                  
200000 Внутрішнє фінансування -18686500 -1388500,0 -20075000,0 18686500,0 1388500,0 20075000,0  
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету -18686500 -1388500,0 -20075000,0 18686500,0 1388500,0 20075000,0  
208400 Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) -18686500 -1388500,0 -20075000,0 18686500,0 1388500,0 20075000,0  
  Загальне фінансування -18686500 -1388500,0 -20075000,0 18686500,0 1388500,0 20075000,0  
  Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання                  
600000 Фінансування за активними операціями -18686500 -1388500,0 -20075000,0 18686500,0 1388500,0 20075000,0  
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів -18686500 -1388500,0 -20075000,0 18686500,0 1388500,0 20075000,0  
602400 Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( с/ф) -18686500 -1388500,0 -20075000,0 18686500,0 1388500,0 20075000,0  
  Загальне фінансування -18686500 -1388500,0 -20075000,0 18686500,0 1388500,0 20075000,0  

 Начальник фінансового відділу                                                                                                                                    Надія Попович

Додаток 3 до рішення міської ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              від 18.04.2019. № 1612-50/2019

 

Зміни видатків  міського бюджету на 2019 рік

                                                                                                                                               грн

Код ТПКВКМБ/
ТКВКБМС
 
Назва головного розпорядника, одержувача коштів Всього В т.ч. КЕКв
2240 2250 2273 2274 2282 2610 2620 3220 3210 3110 3132
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  Загальний фонд                        
1010 Надання дошкільної освіти, ЗДО
 
20000 20000 20000 -60000
1162 Програма «Освіта м. Долина на 2019 р.» -170000,0 -170000
6030 Програма розвитку централ. водопостачання та водовідведення в місті, КП «Комунгосп» -200000,0 -200000
6090 Програма діяльності КП «УКМ» (видатки на утримання БТ) 800000,0 800000
0180 Інша діяльність у сфері державного управління – Програма ПРОМС -100000,0 -100000
8220 Програма підтримки мобілізаційної роботи, ГО «Долинське районне об’єднання воїнів АТО» 35000,0 35000
7370 Співфінансування проекту-переможця обласного конкурсу, КП «Долина-Інвест» 50000,0 50000
7370 Програма виконання депутатських повноважень, міська рада -121500,0 -121500
7370 Програма виконання депутатських повноважень, КП «Комунгосп» 101500,0 101500
7370 Програма виконання депутатських повноважень, КП «УКМ» 20000,0 20000
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорож. інфраструктури,  КП «Комунгосп» -150000,0 -150000
9770 Субвенція бюджету Тростянецької сільської ради на поточний ремонт дороги 70000,0 70000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9770 Субвенція рай бюджету для відділу освіти на придбання обладнання у фізкабінет Долинського наукового академічного ліцею «Інтелект» 100000,0 100000
9800 Субвенція держбюджету на виконання заходів програми пожежної безпеки 176500,0 176500
  Всього по загальному фонду 611500,0 20000 20000 20000 -60000 -270000 535000 346500
  Спеціальний фонд                        
1162 Програма «Освіта м. Долина на 2019 р.» 70000,0   70000
6030 Капітальний  ремонт водопроводу по вул. Обліски, КП «Комунгосп» -800000,0 -800000
6030 Придбання дитячих  майданчиків,
КП «Комунгосп»
200000,0 200000
 
7363 Субвенція держбюджету на капітальний ремонт покрівлі НВК №2 по вул. Івасюка,14, КП «УКМ» 1000000,0 1000000
7363 Субвенція держбюджету на капітальний ремонт водопроводу по вул.Обліски, КП «Комунгосп» 1000000,0 1000000
7370 Співфінансування проекту – переможця обласного конкурсу, КП «Долина-Інвест» -50000,0 -50000
7370 Субвенція обласного бюджету на виконання програми «Збільшення виробництва екологічно чистих бджолепродуктів через запров. сучасних форм кочівлі», КП «Долина-Інвест» 290000,0 290000
7370 Проектні та вишукувальні роботи, КП «Комунгосп» 80000,0 80000
8220 Програма підтримки мобілізаційної роботи, ГО «Долинське районне об’єднання воїнів АТО» 65000,0 65000
7461 Субвенція рай бюджету на капітальний ремонт дороги по вул. Технічна, КП «Комунгосп» 100000,0 100000
7691 Цільові фонди, КП «Комунгосп»
Капітальний  ремонт водопроводу по вул. Обліски
800000,0 800000
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9800 Субвенція держбюджету на виконання заходів програми пожежної безпеки -176500,0 -176500
  Всього по спеціальному фонду 2578500,0 -176500 1685000 70000 1000000

Начальник фінансового відділу                                                                                                                              Надія Попович

                                                                                                                                                                 Додаток 4 до рішення міської ради                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                             від 18.04.2019. № 1612-50/2019

РОЗПОДІЛ

коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році

Код Програмної  класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
 
Код ТПКВКМБ/
ТКВКБМС
КФК Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Загальна вартість об’єкта, гривень Затверджено видатків бюджету розвитку, гривень Зміни, що вносяться Уточнений план видатків бюджету розвитку,
гривень
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      Міська рада   5145000,0 5186500,0 -41500,0 5145000,0
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради Придбання обладнання та оргтехніки для апарату міської ради 270000,0 270000,0 270000,0
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління Програма електронного врядування-придбання програмного забезпечення та оргтехніки 100000,0 100000,0 100000,0
0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Придбання обладнання та  ін. основних засобів для ЗДО 100000,0 100000,0 100000,0
0111020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами Придбання обладнання та  ін. основних засобів для НВК 25000,0 25000,0 25000,0
0111162 1162 0990 Інші програми в сфері освіти Придбання комп’ютерної техніки Долинському РБДЮТ та обладнання для гуртка робототехніки 100000,0 100000,0 70000,0 170000,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0117130 7130 0421 Здійснення заходів з землеустрою Виготовлення проекту відведення по встановленню (зміні) межі м. Долина 345000,0 345000,0 345000,0
0117330 7330 0443 Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності Будівництво футбольного поля з штучним покриттям по вул. Чорновола,6А 850000,0 850000,0 850000,0
0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) Виготовлення генерального плану міста 250000,0 250000,0 250000,0
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Капітальний ремонт приміщення комунальної власності по вул. Промислова, 5 (спів -фінансування проекту ЄС) 2850000,0 2850000,0 2850000,0
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Реалізація заходів щодо громадського бюджету у 2019 році
0118220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної роботи місцевого значення Реалізація заходів програми мобілізаційної роботи 65000,0 65000,0 65000,0
0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Субвенція рай. бюджету для управління освіти на :
реалізацію заходів щодо громадського бюджету у 2019 році, в т.ч.
– придбання мультимедійного обладнання для ліцей №7;
– придбання обладнання у кабінет географії ліцей №7
– придбання мультимедійного обладнання для ліцей №6
100000,0
 
 
 
 
23000,0
 
55000,0
 
22000,0
 
100000,0
 
 
 
 
23000,0
 
55000,0
 
22000,0
 
100000,0
 
 
 
 
23000,0
 
55000,0
 
22000,0
 
0119800 9800 0180 Субвенція держбюджету на виконання програм соц.-економ. розвитку На виконання заходів програми «Забезпечення пожежної безпеки в м.Долина на 2018-2019». 20000,0 196500,0 -176500,0 20000,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      КП «Комунгосп»   6750000,0 6170000,0 580000,0 6750000,0
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Придбання комунальної техніки, обладнання, устаткування та ін. 1600000,0 1600000,0 1600000,0
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Придбання елементів дитячих майданчиків 400000,0 200000,0 200000,0 400000,0
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Придбання зупинок громадського транспорту 400000,0 400000,0 400000,0
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальний ремонт водопроводу по вул. Обліски 1570000,0 2370000,0 -800000,0 1570000,0
0117330 7330 0443 Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності Будівництво каналізаційного колектора по вул. Івасюка 1000000,0 1000000,0 1000000,0
0117363 7363 0443 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соц..-економ. розвитку окремих територій Капітальний ремонт водопроводу по вул. Обліски
 
1000000,0 1000000,0 1000000,0
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Проектні та вишукувальні роботи
 
280000,0 200000,0 80000,0 280000,0
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Реалізація заходів щодо громадського бюджету у 2019 році, в т.ч.
– придбання дитячих і спортивних майданчиків;
– придбання та облаштування зупинки громадського транспорту по вул. Підлівче
400000,0
 
 
300000,0
 
100000,0
 
 
400000,0
 
 
300000,0
 
100000,0
 
 
400000,0
 
 
300000,0
 
100000,0
 
 
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт дороги по вул. Грушевського
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів районного бюджету Капітальний ремонт дороги по вул. Технічній 100000,0 100000,0 100000,0
      КП  «УКМ»   7570295,40 6570295,40 1000000,0 7570295,40
0116011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду Капітальний ремонт житлового фонду 1000000,0 1000000,0 1000000,0
0116090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства Капітальний ремонт приміщень, мереж та об’єктів благоустрою комунальної власності 5070295,40 5070295,40 5070295,40
0116090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства Капітальний ремонт огорожі ліцею №7 500000,0 500000,0 500000,0
0117363 7363 0443 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соц..-економ. розвитку окремих територій Капітальний ремонт покрівлі НВК №2 по вул. Івасюка,14 1000000,0 1000000,0 1000000,0
      КЗ «МДО»   250000,0 250000,0 250000,0
0114082 4082 0829 Інші заходи у галузі культури і мистецтва Придбання костюмів 250000,0 250000,0 250000,0
      Краєзнавчий музей «Бойківщина»   130000,0 130000,0 130000,0
0124082 4082 0829 Інші заходи у галузі культури і мистецтва Придбання обладнання 130000,0 130000,0 130000,0
      КЗ «ДМЦКСТ»   2000000,0 2000000,0 2000000,0
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Реконструкція спорт. павільйону стадіону «Нафтовик» 2000000,0 2000000,0 2000000,0
      КП «Долина-Інвест»   290000,0 50000,0 240000,0 290000,0
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Придбання основних засобів (співфінансування проекту-переможця обласного конкурсу) 50000,0 -50000,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0117370 7370 0490 Субвенція обласного бюджету на реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій   Виконання заходів програми «Збільшення виробництва екологічно чистих бджолепродуктів через запров. сучасних форм кочівлі» 290000,0 290000,0 290000,0
  УСЬОГО       22135295,40 20356795,40 1778500,0 22135295,40

    Начальник фінансового відділу                                                                                                                                       Надія Попович