Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2018. № 1486-45/2018 «Про міського бюджету на 2019 рік»

Тип документу: . № 1560-49/2019 від 07.03.2019. Стан: чинний Дата публікації: 12.03.2019

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 07.03.2019. № 1560-49/2019

м. Долина

Про внесення змін до рішення міської ради

від 18.12.2018. № 1486-45/2018

«Про міського бюджету на 2019 рік»

Керуючись  п.1 ст.52 та п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести зміни в додаток 2 «Фінансування міського бюджету на 2019 рік» рішення міської ради від 18.12.2018. № 1486-45/2018 «Про міський бюджет на 2019 рік» згідно з додатком 1.
  1. Внести зміни до видаткової частини загального і спеціального фондів міського бюджету згідно з додатком 2.
  1. Внести зміни в додаток 4 “Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 р.” рішення міської ради від 18.12.2018. № 1486-45/2018 “Про міський бюджет на 2019 рік”, згідно з додатком 3.
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності (Р.Михнич).

Міський голова                                                                             Володимир Гаразд

                                                                                                                                                              Додаток 1 до рішення міської ради

                                                                                                                                                      від 07.03.2019. № 1560-49/2019

Фінансування міського бюджету на 2019 р.

(грн)

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
затверджено з урахуванням змін уточнений план  затверджено з урахуванням змін зміни , що вносяться уточнений план  затверджено з урахуванням змін зміни , що вносяться уточнений план 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Фінансування бюджету за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування -20740000 2053500,0 -18686500 20740000 -2053500,0 18686500
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету -20740000 2053500,0 -18686500 20740000 -2053500,0 18686500
208400 Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) -20740000 2053500,0 -18686500 20740000 -2053500,0 18686500
Загальне фінансування -20740000 2053500,0 -18686500 20740000 -2053500,0 18686500
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями -20740000 2053500,0 -18686500 20740000 -2053500,0 18686500
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів -20740000 2053500,0 -18686500 20740000 -2053500,0 18686500
602400 Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( с/ф) -20740000 2053500,0 -18686500 20740000 -2053500,0 18686500
Загальне фінансування -20740000 2053500,0 -18686500 20740000 -2053500,0 18686500

Начальник фінансового відділу                                                                                                                                    Надія Попович

Додаток 2 до рішення міської ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              від 07.03.2019. № 1560-49/2019

Зміни видатків  міського бюджету на 2019 рік

                                                                                                                                               грн             

Код ТПКВКМБ/
ТКВКБМС
Назва головного розпорядника, одержувача коштів Всього В т.ч. КЕКв
2230 2240 2282 2610 2620 3110 3210 3220
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Загальний фонд
1010 Надання дошкільної освіти (проведення медичних оглядів) -40000,0 40000,0
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорож. інфраструктури за рах. коштів м/б -170000,0 -170000,0
       7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорож. інфраструктури за рах. коштів м/б
Поточний ремонт дороги по вул. Грушевського
2000000,0 2000000,0
6030 Поточний ремонт мереж водовідведення на території ДНЗ «Сонечко» 170000,0 170000,0
0180 Інша діяльність у сфері держ. управління – Програма електронного врядування -20000,0 -20000,0
7610 Сприяння розвитку малого та середнього
п-ва – Програма розвитку освіти на 2019 рік
20000,0 20000,0
9800 Субвенція Державному бюджету, програма пожежної безпеки 53500,0 53500,0
Всього по загальному фонду 2053500,0 -40000,0 40000,0 -20000,0 2020000,0 53500,0
Спеціальний фонд
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій. Реалізація заходів щодо громадського бюджету у 2019р., Міська рада -500000,0 -500000,0
7370 КП «Комунгосп», реалізація заходів щодо громадського бюджету у 2019 р., в т.ч.
– придбання дитячих і спортивних майданчиків;
– придбання та облаштування зупинки громадського транспорту по вул. Підлівче
 
400000,0
300000,0
100000,0
400000,0
300000,0
100000,0

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорож. інфраструктури за рах. коштів м/б
Капітальний ремонт дороги по вул. Грушевського
-2000000,0 -2000000,0
9770 Субвенція рай бюджету для  управління освіти на реалізацію заходів щодо громадського бюджету у 2019 р., в т.ч.:
– придбання мультимедійного обладнання  ліцей №7;
– придбання обладнання у кабінет географії ліцей №7
– придбання мультимедійного обладнання  ліцей №6
100000,00
 
 
23000,0
55000,0
22000,0

 
 
100000,0
 
 
23000,0
55000,0
22000,0
9800 Субвенція Державному бюджету, програма пожежної безпеки -53500,0 -53500,0
Всього по спеціальному фонду -2053500,0 -53500,0 -500000,0 -1600000,0 100000,0

Начальник фінансового відділу                                                                                                                              Надія Попович

                                                                                                                                                                 Додаток 3 до рішення міської ради                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                             від 07.03.2019. № 1560-49/2019

РОЗПОДІЛ

коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році

 

Код Програмної  класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
 
Код ТПКВКМБ/
ТКВКБМС
КФК Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Загальна вартість об’єкта, гривень Затверджено видатків бюджету розвитку, гривень Зміни, що вносяться Уточнений план видатків бюджету розвитку,
гривень
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Міська рада 5640000,0 5640000,0 -453500,0 5186500,0
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради Придбання обладнання та оргтехніки для апарату міської ради 270000,0 270000,0 270000,0
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління Програма електронного врядування-придбання програмного забезпечення та оргтехніки 100000,0 100000,0 100000,0
0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Придбання обладнання та  ін. основних засобів для ЗДО 100000,0 100000,0 100000,0
0111020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами Придбання обладнання та  ін. основних засобів для НВК 25000,0 25000,0 25000,0
0111162 1162 0990 Інші програми в сфері освіти Придбання комп’ютерної техніки Долинському РБДЮТ 100000,0 100000,0 100000,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ф0117130 7130 0421 Здійснення заходів з землеустрою Виготовлення проекту відведення по встановленню (зміні) межі м. Долина 345000,0 345000,0 345000,0
0117330 7330 0443 Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності Будівництво футбольного поля з штучним покриттям по вул. Чорновола,6А 850000,0 850000,0 850000,0
0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) Виготовлення генерального плану міста 250000,0 250000,0 250000,0
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Капітальний ремонт приміщення комунальної власності по вул. Промислова, 5 (спів -фінансування проекту ЄС) 2850000,0 2850000,0 2850000,0
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Реалізація заходів щодо громадського бюджету у 2019 році 500000,0 500000,0 -500000,0
0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Субвенція рай. бюджету для управління освіти на :
реалізацію заходів щодо громадського бюджету у 2019 році, в т.ч.
– придбання мультимедійного обладнання для ліцей №7;
– придбання обладнання у кабінет географії ліцей №7
– придбання мультимедійного обладнання для ліцей №6
100000,0
 
 
 
 
23000,0
 
55000,0
 
22000,0
 
100000,0
 
 
 
 
23000,0
 
55000,0
 
22000,0
 
0119800 9800 0180 Субвенція держбюджету на виконання програм соц..-економ. розвитку На виконання заходів програми «Забезпечення пожежної безпеки в м.Долина на 2018-2019». 250000,0 250000,0 -53500,0 196500,0
КП «Комунгосп» 7770000,0 7770000,0 -1600000,0 6170000,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Придбання комунальної техніки, обладнання, устаткування та ін. 1600000,0 1600000,0 1600000,0
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
Придбання елементів дитячих майданчиків
200000,0 200000,0 200000,0
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Придбання зупинок громадського транспорту 400000,0 400000,0 400000,0
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальний ремонт водопроводу по вул. Обліски 2370000,0 2370000,0 2370000,0
0117330 7330 0443 Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності Будівництво каналізаційного колектора по вул. Івасюка 1000000,0 1000000,0 1000000,0
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Проектні та вишукувальні роботи
 
200000,0 200000,0 200000,0
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Реалізація заходів щодо громадського бюджету у 2019 році, в т.ч.
– придбання дитячих і спортивних майданчиків;
– придбання та облаштування зупинки громадського транспорту по вул. Підлівче
400000,0
 
 
300000,0
 
100000,0
 
 
400000,0
 
 
300000,0
 
100000,0
 
 
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт дороги по вул. Грушевського 2000000,0 2000000,0 -2000000,0
КП  «УКМ» 6570295,40 6570295,40 6570295,40
0116011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду Капітальний ремонт житлового фонду 1000000,0 1000000,0 1000000,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0116090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства Капітальний ремонт приміщень, мереж та об’єктів благоустрою комунальної власності 5070295,40 5070295,40 5070295,40
0116090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства Капітальний ремонт огорожі ліцею №7 500000,0 500000,0 500000,0
КЗ «МДО» 250000,0 250000,0 250000,0
0114082 4082 0829 Інші заходи у галузі культури і мистецтва Придбання костюмів 250000,0 250000,0 250000,0
Краєзнавчий музей «Бойківщина» 130000,0 130000,0 130000,0
0124082 4082 0829 Інші заходи у галузі культури і мистецтва Придбання обладнання 130000,0 130000,0 130000,0
КЗ «ДМЦКСТ» 2000000,0 2000000,0 2000000,0
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Реконструкція спорт. павільйону стадіону «Нафтовик» 2000000,0 2000000,0 2000000,0
КП «Долина-Інвест» 50000,0 50000,0 50000,0
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Придбання основних засобів (співфінансування проекту-переможця обласного конкурсу) 50000,0 50000,0 50000,0
УСЬОГО 22410295,40 22410295,40 -2053500,0 20356795,40

Начальник фінансового відділу                                                                                                                                       Надія Попович