Про розгляд клопотання ОК «Альфацентр»

Тип документу: . № 1566-49/2019 від 07.03.2019. Стан: чинний Дата публікації: 12.03.2019

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 07.03.2019.     № 1566-49/2019

м. Долина

Про розгляд клопотання

ОК «Альфацентр»

Розглянувши клопотання обслуговуючого кооперативу «Альфацентр», що знаходиться в м. Долина Івано-Франківської обл., вул. Грушевського, 7, про поновлення договору оренди від 25.12.2013 року № 128/13, земельної ділянки площею 0,1810 га по вул. Грушевського, 7, керуючись п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про оренду землі”, ст.ст. 12, 93, 124 Земельного кодексу України, ст. 144 Конституції України, міська рада

 В И Р І Ш И Л А:

  1. Поновити обслуговуючому кооперативу «Альфацентр» договір оренди земельної ділянки (кадастровий номер 2622010100:01:017:0272) площею 0,1810 га по вул. Грушевського, 7 терміном на 5 (п’ять) років для обслуговування будівлі.
  1. Зобов’язати ОК «Альфацентр»:

2.1. В місячний термін укласти з Долинською міською радою угоду про поновлення договору оренди земельної ділянки з дати прийняття рішення та провести її державну реєстрацію.

2.2. Постійно утримувати в належному стані земельну ділянку та об’єкти нерухомого майна.

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань землекористування та земельних відносин.

Міський голова                                                                    Володимир Гаразд