Про доповнення Положення про юридичний відділ

Тип документу: . № 1325-37/2013 від 05.12.2013 . Стан: чинний Дата публікації: 05.12.2013

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 
Від 05.12.2013. № 1325-37/2013
м. Долина
 
Про доповнення Положення про юридичний відділ
 

         Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції» від 04.09.2013р. № 706 та керуючись ч.4 ст. 54 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

         1. Доповнити Положення про юридичний відділ міської ради пунктами 5.16 та 6.8 (додається).

         2. Дане рішення вступає в силу з 01.01.2014 року.

 
 
Міський голова                                                           Володимир Гаразд
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Додаток до рішення міської ради

від 05.12.2013. № 1325-37/2013

 

         5.16. Як уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції:

– розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

– надає іншим відділам міської ради та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

– вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

– надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій;

– у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб’єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації;

– розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників міської ради до вчинення корупційних правопорушень.

6.8. Як уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції має право:

         – отримувати від інших структурних підрозділів міської ради інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

– отримувати від працівників міської ради усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

– ініціювати перед керівництвом міської ради питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважений підрозділ завдань.