ЗАПРОШЕННЯ до участі у відкритому конкурсі комерційних пропозицій

Долинська міська рада запрошує зацікавлених суб’єктів господарювання до участі у відкритому конкурсі комерційних пропозицій (тендері) на виконання послуги з виготовлення проектно-кошторисної документації на розширення існуючої системи сонячних колекторів та встановлення сонячних батарей в рамках Механізму Підтримки послуг з енергоефективності для громадських будівель проекту «Енергоефективність у громадах ІІ», який реалізується компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) відповідно до технічного завдання

Технічне завдання
на виготовлення проектно-кошторисної документації

№ з/п Перелік основних даних
та вимог
Основні дані та вимоги
1. Замовник Долинська міська рада
2. Місцезнаходження замовника Івано-Франківська обл., м. Долина, пр. Незалежності 5
3. Назва проекту Завершення комплексного вирішення проблем енергоефективності у ЗДО «Золота рибка»
4. Підстава для виконання робіт Проект «Механізм підтримки послуг з енергоефективності для громадських будівель»
5.

 

Джерело фінансування 30 % – бюджетні кошти
70 % – грантові кошти
6. Мета роботи Розробити проектно–кошторисну документацію для реконструкції системи гарячого водопостачання та внутрішнього  електропостачання ЗДО «Золота рибка»
7. Інша інформація Замовник надає поверхові інвентарні плани будівель, інформацію про діючі інженерні системи, а також заповнює інформацію за запитом виконавця послуг з розробки ПКД в частині наявної в замовника інформації.
8. Необхідність розрахунків ефективності інвестицій Виконати розрахунок
10. Стадійність проектування В одну стадію – робочий проект
11. Вимоги до енергозбереження та енергоефективності Проектні рішення виконати у відповідності до вимог діючих норм
12. Вимоги до режиму безпеки та охорони праці Проектні рішення виконати у відповідності до вимог діючих норм
13. Обсяги проектних робіт Робочим проектом передбачити розробку розділів:

 • Енергоефективність та Енергопаспорт
 •  Енергосертифікат
 • Опалення та вентиляція (колектори)
 • СЕС
 • Вплив на навколишнє середовище
 • Електропостачання та автоматика
 • Кошторис
14. Термін виконання послуг Відповідно до умов договору, але не більш 35 календарних днів з дати підписання договору
15. Вимоги до звітної документації, що видається замовнику Документація видається в 4-х екземплярах та 1 екз. в електронному вигляді (формат pdf).

Кошторис виконати відповідно до актуальних цін Мінрегіонбуду.

Для проходження державної експертизи, кошторис має бути попередньо погоджений замовником та технічними експертами проекту.

В зведеному кошторисі передбачити витрати на:

 • витрати на утримання служби технічного нагляду ;
 • витрати на здійснення авторського нагляду;
 • витрати на виконання державної експертизи

Документація повинна відповідати наступним нормативним документам:

 • ДБН В.2.2-4:2018 Заклади дошкільної освіти
 • ДБН В.1.1.-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги»
 • ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування»
 • ДСТУ 3429-96 Електрична частина електростанції та електричної мережі.
 • ДСТУ EN 12975-1-2001 Системи теплові сонячні та їхні компоненти. Колектори сонячні. Частина 1. Загальні технічні вимоги
16. Документи, які додаються до пропозиції
 • лист – заявка на участь в процедурі закупівлі в довільній формі;
 • копії установчих документів компанії;
 • приклад однієї проектно-кошторисної документації на встановлення сонячних колекторів та сонячних батарей;
 • перелік виконаних подібних ПКД (таблична форма). Інформація повинна відповідати періоду з 2014 до 2019 року, та містити дані про замовника послуг (включно із контактними даними представника замовника). Підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт у вигляді трьох копій договорів з наданого переліку;
 • довідка в довільній формі про те, що учасник не визнаний банкрутом та  відносно нього  не відкрита ліквідаційна процедура;
 • довідка з податкового органу про відсутність заборгованості по обов’язковим платежам до бюджету;
 • інформацію про забезпечення матеріально-технічною базою;
 • інформацію про необхідний штат працівників відповідних кваліфікацій;
 • інформацію про наявність у працівників, відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання договору за предметом закупівлі;
 • кваліфікаційний документ на виготовлення ПКД;
 • опис методології виконання робіт;
 • довідка про очікувану вартість предмета закупівлі.
17. Перелік об’єктів (та їх адреси) на виготовлення проектно-кошторисної документації заклад дошкільної освіти «Золота рибка» м. Долина (комунальна власність).
Адреса: 77500, Івано-Франківська обл., м.Долина, вул С. Бандери 6.
18. Характеристики ДНЗ №9:
 • рік забудови: 1985 рік;
 • опалювальна площа: 2554.6 м2;
 • опалювальний об′єм: 10919.66 м3;
 • кількість поверхів: 2;
 • місткість ДНЗ: 315 дітей та 80 працівників;
 • наявні технічні документи: поверхові плани будівлі з експлікацією приміщень;
 • опис будівлі: одна будівля дитячого садка (стіни цегляні, термомодернізований фасад, мін. вата, 10 мм);
 • теплопостачання: тверде паливо;
 • ГВП: сонячні колектори;
 • електроенергія: наявні 2 прилади обліку електроенергії;
 • ХВП: наявний 1 прилад обліку води.

 

 Критерії оцінки       

1.Спроможність суб’єкта господарювання забезпечити наявність всіх необхідних документів, зазначених у пункті 16

2.Ціна комерційної пропозиції

3.Організаційно-технічна можливість забезпечити оперативну роботу щодо розробки даної ПКД

Участь у конкурсному відборі можуть приймати всі зацікавлені суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які здійснюють господарську діяльність на території України (окрім тимчасово окупованих територій ОРДЛО та АР Крим).

Комерційна пропозиція оформлюється в довільній формі та надсилається на адресу Долинської міської ради (natali.hol@ukr.net ) не пізніше 17:00 год. 25 лютого 2020 року.