Відповідь Інспекції Держенергонагляду у Івано-Франківській області щодо правомірності встановлення електролічильників з обмежувачем потужності споживання електричної енергії на рівні 1,5 кВт мешканцям села Мала Тур’я, Долинської міської об’єднаної територіальної громади

УКРЕНЕРГО
Національна енергетична компанія Відокремлений підрозділ
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ
вул. Дорогожицька, 11/8, м. Київ, 04112, тел.:+38 044 594-79-27,
факс:+38 044 594-79-76, e-mail: gden (5) den, energy,gov.ua

Голові
Долинської міської ради
п. В. Гаразду

Щодо розгляду звернення

Шановний Володимире Степановичу!

Інспекцією Держенергонагляду у Івано-Франківській області (далі – інспекція), в межах компетенції, в жовтні місяці 2019 року, було розглянуто звернення  Долинської міської ради від 20.09.2019 № 777/05-14/17в щодо правомірності встановлення електролічильників з обмежувачем потужності споживання електричної енергії на рівні 1,5 кВт мешканцям села Мала Тур’я, Долинської міської об’єднаної територіальної громади, та повідомляємо.

Взаємовідносини, які виникають під час купівлі-продажу електричної енергії між електропостачальником та споживачем, а також їх взаємовідносини з іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії, регулюються Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №312 (далі – ПРРЕЕ).

Положеннями пункту 3.1.6 глави 3.1 розділу НІ ПРРЕЕ визначено, що постачання електричної енергії споживачу здійснюється, якщо, зокрема, споживач є стороною діючих договорів:

про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;

про постачання електричної енергії споживачу або про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, або про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії».

Слід зазначити, що для спрощення переходу споживачів, які мають право на універсальну послугу, до новостворених суб’єктів господарювання, а саме, оператора системи розподілу (далі – ОСР) та постачальника універсальних послуг (далі – ПУП), відповідно до положень пунктів 4 та 8 постанови НКРЕКП від 14.03.2018 №312, до 01.01.2019 застосовувалась процедура приєднання до публічних договорів споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії та про постачання електричної енергії, шляхом направлення лише відповідних заяв-приєднання.

З 01.01.2019 в Івано-Франківській області у якості ОСР здійснює свою діяльність Акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго» (далі – AT «Прикарпаттяобленерго») на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, виданої відповідно до постанови НКРЕКП від 16.11.2018 №1443.

Так, ОСР направляв поштовим відправленням споживачам заяву-приєднання до зазначеного договору, яка формується за базами даних вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання та містить ЕІС-коди точок комерційного обліку об’єкта споживача. Направлення такої заяви-приєднання є пропозицією споживачу про приєднання до Договору про розподіл на умовах діючого договору про користування або постачання електричної енергії (індивідуальні характеристики об’єкта, потужність, клас надійності, ідентифікаційні коди, особливості обліку тощо).

Відповідно до підпункту 5 пункту 5.1.1 глави 5.1 розділу V ПРРЕЕ ОСР має право, зокрема, встановлювати технічні засоби, які обмежують розподіл (передачу) електричної енергії споживачу у межах потужності, передбаченої договором.

Згідно з інформацією, наданою у депутатському зверненні, в будинках мешканців села Мала Тур’я, Долинської міської об’єднаної територіальної громади, було проведено заміну лічильників електричної енергії, які мають обмеження споживання по напрузі до 1,5 кВт.

У разі, якщо договорами про користування електричною енергією в житлових будинках було передбачено потужність 1,5 кВт, здійснене AT «Прикарпаттяобленерго» обмеження потужності до 1,5 кВт, на думку інспекції Держенергонагляду в Івано-Франківській області, є правомірним.

У разі відсутності у AT «Прикарпаттяобленерго» документів, які підтверджують, що потужність, передбачена договором, становить 1,5 кВт, здійснене AT «Прикарпаттяобленерго» обмеження потужності на зазначених об’єктах до 1,5 кВт може бути, відповідно, неправомірним.

Додатково інформуємо, що відповідно до вимог глави VIII, пункт 8.1 Правил: «Учасники роздрібного ринку під час здійснення діяльності з розподілу, передачі, постачання (продажу) електричної енергії споживачу, надання послуг комерційного обліку мають дотримуватись вимог чинного законодавства та укладених договорів.

Якщо між сторонами відповідного договору виникає спірне питання, сторони мають вжити усіх заходів, які застосовуються для врегулювання спірного питання, шляхом ініціювання проведення між сторонами переговорів щодо спірного питання, запропонувати можливі способи його вирішення. Під час проведення переговорів сторони мають спільно визначити найбільш прийнятне рішення для врегулювання спірного питання.

Споживач у разі порушення його прав та законних інтересів першочергово має звернутись до учасника роздрібного ринку зі зверненням/скаргою/претензією щодо усунення таким учасником порушення та відновлення прав та законних інтересів споживача.

До звернення/скарги/претензії споживач має додати наявні оригінали рішень або копії рішень, які приймалися за його зверненням/скаргою/претензією раніше, а також за наявності інші документи, необхідні для розгляду звернення/скарги/претензії, які після його (її) розгляду повертаються споживачу.

Якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, учасник роздрібного ринку може у строк не більше 3 календарних днів звернутися до споживача за додатковою інформацією, яка необхідна йому для повного та об’єктивного розгляду звернення/скарги/претензії.

У разі ненадання споживачем необхідної інформації (документів), пояснень щодо обставин, зазначених у зверненні/скарзі/претензії, учасник роздрібного ринку має надати споживачу роз’яснення (відповідь) виходячи з наявної у нього інформації. Ненадання споживачем додаткової інформації не є підставою для відмови учасником роздрібного ринку у розгляді звернення/скарги/претензії споживача.

Учасник роздрібного ринку, отримавши від споживача звернення/скаргу/претензію, має її зареєструвати та розглянути відповідно до порядку, визначеного цими Правилами. Якщо споживач не погоджується з рішенням, прийнятим за його зверненням/скаргою/претензією, він може оскаржити таке рішення шляхом направлення скарги Регулятору або енергетичному омбудсмену.

Скарга може бути подана споживачем протягом 1 року з моменту прийняття рішення учасником роздрібного ринку, що оскаржується, але не пізніше 1 місяця, починаючи з дня, наступного за днем ознайомлення або отримання споживачем цього рішення. Учасник роздрібного ринку має право не розглядати скаргу, подану з порушенням зазначеного строку.

Пропущений споживачем з поважної причини строк може бути поновлений посадовою особою учасника роздрібного ринку, яка згідно з посадовими обов’язками має повноваження приймати такі рішення.

Рішення Регулятора, енергетичного омбудсмена або учасника роздрібного ринку, який розглядав звернення/скаргу/претензію, у разі незгоди з ним може бути оскаржено споживачем або учасником роздрібного ринку (щодо рішення Регулятора, енергетичного омбудсмена) шляхом звернення до суду у строки, передбачені законодавством України».

Окремо інформуємо, що згідно з вимогами статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

У разі виникнення в подальшому питань щодо електропостачання, розрахунків за спожиту електроенергію тощо, інспекція рекомендує мешканцям села Мала Тур’я Долинської міської об’єднаної територіальної громади звертатись до інформаційно-консультаційного центру по роботі зі споживачами електричної енергії при AT «Прикарпаттяобленерго» (як оператора системи розподілу) за адресою: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 27а, або за телефонами (0342) 59-45-59; 59-45-45 (телефон довіри), e-mail: iks@oe.if.ua.

Відповідно до пункту 4.2 Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 12.03.2009 за № 299 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.04.2009 за № 308/16324, до складу Комісії ІКЦ входять: начальник ІКЦ, який є головою Комісії ІКЦ, представники відповідного територіального представництва НКРЕКП та Держенергонагляду. До складу Комісії ІКЦ можуть входити (за згодою) представники відповідних управлінь обласних державних адміністрацій, обласних відділень Антимонопольного комітету України, територіальних органів Держспоживстандарту України.

Режим роботи центру: понеділок – четвер з 8.00 до 17.15, п’ятниця – з 8:00 год. до 16:00. Обідня перерва з 13.00 до 14.00, вихідні: субота, неділя.

Начальник інспекції Держенергонагляду
в Івано-Франківській області
-старший державний інспектор                                                      І. Я. Дзівідзінський