Інформаційне повідомлення Долинської міської ради про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації комунальної власності  – нежитлове підвальне  приміщення  загальною площею 322,5  кв. м на  вул. Грушевського, 26а

Інформація про об’єкт приватизації:

– найменування об’єкта приватизації: нежитлове підвальне приміщення загальною площею 322,5 кв.м;
– місцезнаходження: Івано-Франківська область, Долинський район, м. Долина, вул. Грушевського, 26а;
– дані про об’єкт:нежитлове підвальне приміщення у п’ятиповерховому багатоквартирному житловому будинку загальною площею 322,5 кв.м. Висота приміщення 1,75/1,86/2,15 метри, стіни бетонні блоки, перекриття залізо – бетонні плити. Не експлуатується. Потребує ремонту. Об’єкт розташований близько до центральної частини міста, має зручний зв’язок з діловою та житловою інфраструктурою міста. Район обладнаний всіма необхідними інженерними комунікаціями.
– інформація про балансову вартість – відсутня;
– дані про земельну ділянку: відомості про земельну ділянку відсутні;
– інформація про договори оренди об’єкта або його частини – відсутні;
– інформація про балансоутримувача КП «Управління комунального майна» Долинської міської ради. Місцезнаходження балансоутримувача: 77503, м. Долина, вул. Чорновола,10. Телефон балансоутримувача: (03477) 2-74-99. Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 38411084. Електронна адреса: kp.ukm@i.ua;
– інформація про державну реєстрацію права власності – реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна -228082426220, дата реєстрації – 13.11.2013;
– фотографічне зображення об’єкта та технічна документація додаються;

Інформація про аукціон:

спосіб: аукціон з умовами

дата та час проведення аукціону: «22» жовтня 2019 року, година, о котрій починається аукціон, встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 09-00 до 18-00 години дня.

Аукціон проводиться відповідно до Закону України « Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня № 432.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 години дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16-15 до 16-45 години дня проведення електронного аукціону.

Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами: 851760,00 (вісімсот п’ятдесят одна тисяча сімсот шістдесят) гривень 00 копійок.
Розмір гарантійного внеску:85176,0 грн.
Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 425880 (чотириста двадцять п’ять тисяч вісімсот вісімдесят ) гривень 00 копійок.
Розмір гарантійного внеску:42588,0 грн .
Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 425880 (чотириста двадцять п’ять тисяч вісімсот вісімдесят ) гривень 00 копійок..
Розмір гарантійного внеску:42588,0 грн .
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
– інформація про умови: покупець зобов’язаний відшкодувати Долинській міській раді витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. Забезпечувати доступ до обслуговування та ремонту внутрішньо будинкових мереж.

Додаткова інформація:

– найменування установи для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Долинська міська рада
Рахунок № 37185045024434 (для перерахування гарантійних внесків )
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 04054317 (у призначені платежу обов’язково вказати адресу об’єкта та прізвище платника);
– найменування установи для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців:
Одержувач: УК в Долинському районі/м. Долина
ККД: 31030000
Рахунок №31519905009156 (для перерахування реєстраційних внесків)
МФО: 899998
Код ЄДРПОУ 37964129 (у призначені платежу обов’язково вказати адресу об’єкта та прізвище платника);
– найменування установи для проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Одержувач: Долинська міська рада
Рахунок № 37185045024434
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 04054317 (у призначені платежу обов’язково вказати адресу об’єкта та прізвище платника);

– реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

– час і місце проведення огляду об’єкта: за місцем його розташування у робочі дні, попередньо узгодивши з представником КП «Управління комунального майна» Долинської міської ради (балансоутримувач) годину огляду об’єкта за телефоном: (03477) 2-74-99 з 0900 до 1700 у робочі дні;
– найменування особи організатора аукціону: Долинська міська рада. Адреса: 77503, Івано-Франківська обл., Долинський район, м. Долина, проспект Незалежності, 5. Адреса веб-сайту http://rada.dolyna.info, електронна пошта rada.dolyna.info@gmail.com .Контактний тел. (03477) 2-70-31, (03477) 2-70-30 з 0900 до 1700 у робочі дні.(Контактна особа організатора аукціону – Бігун Мар’яна Богданівна, адреса електронної пошти: m.bigun@ukr.net)

Технічні реквізити інформаційного повідомлення:

– дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації:рішення виконавчого комітету від 25.09.2019. № 168.
– унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-01-29-000005-2
– період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 22 календарних дні від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
– крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 8517,60 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 4258,80 грн.
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4258,80 грн.
– встановлена кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: становить 5 кроків.
– єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір (оператори зазначаються в алфавітному порядку): https://prozorro.sale

Засоби платежу:

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Посилання на перелік авторизованих майданчиків та їх рахунки, відкриті для оплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Покупці, які мають право брати участь у приватизації згідно із Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна», вправі використовувати для придбання об’єктів приватизації кошти відповідно до валютного законодавства України.

Покупці – нерезиденти України набувають у власність майно, що приватизується, у процесі приватизації з оплатою його ціни у національній валюті або у вільно конвертованій валюті.

Переможець електронного аукціону:

– підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою;

– укладає договір купівлі-продажу об’єкта приватизації з Долинською міською радою об’єднаною територіальною громадою протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону.

Покупець, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує на рахунок  Одержувач:  Долинська міська рада, рахунок  № 37185045024434, МФО820172, Код ЄДРПОУ: 04054317 (у призначені платежу обов’язково вказати адресу об’єкта та прізвище платника) ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу.

У разі несплати коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладення договору та його нотаріального посвідчення покупець сплачує на користь Долинської міської ради неустойку у розмірі 5 відсотків ціни продажу об’єкта.

У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню відповідно до статті 29 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Переможець електронного аукціону, який відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого об’єкта.

Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок Одержувач: УК в Долинському районі/м. Долина, ККД:31030000, Рахунок №31519905009156, МФО: 899998, Код ЄДРПОУ 37964129, суми сплачені учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону та суму сплачену учасниками аукціону гарантійних внесків на казначейський рахунок Одержувач: Долинська міська рада, Рахунок № 37185045024434, МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 04054317, протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.

 Перелік документів:

Фізичними та юридичними особами, які бажають взяти участь в електронному аукціоні, до заяви на участь у приватизації об’єкта малої приватизації подаються такі документи:

1) для потенційних покупців – фізичних осібгромадян України – копія паспорта громадянина України;
2) для іноземних громадян – копія документа, що посвідчує особу;
3) для потенційних покупців – юридичних осіб:
– витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань України – для юридичних осіб – резидентів;
– документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, – для юридичних осіб – нерезидентів;
– інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;
– остання річна або квартальна фінансова звітність;

4) документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації. (Посилання на перелік авторизованих майданчиків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2)

5) письмова згода довільної форми потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, визначених умовами продажу.